Forskning og utvikling

Low Carbon Value Chains​

Research and development (R&D) at Gassco is about continuously developing the Norwegian gas transport system.

Holistic system development in context to the total energy system is important to maintain the competitiveness of the gas infrastructure, maximise the value of the resources on the NCS and utilise the potential benefits from alternative use. The Norwegian energy reserves, natural gas, hydro power and wind, along with the CO2 storage potential on NCS, are essential to decarbonise the European energy system. Developing blue hydrogen can build a bridge and balance daily and seasonal swing through market development of green hydrogen. Access to electric power will be essential for electrification of the NCS, onshore process plants and production of both blue and green hydrogen. ​

As architect (ref. Meld. St. 11 (2021–2022)) Gassco has a leading role in the German – Norwegian clean energy cooperation, including hydrogen- and CO2- transport feasibility study.​

Low Carbon Initiatives

Gassco are involved in the following initiatives related to Low Carbon Value Chains 

I januar 2022 ble det innledet samtaler mellom Tyskland og Norge for å forsterke og videreutvikle landenes 40 år lange energisamarbeid.

Arbeidet har hovedfokus på energitransformasjonen og landene er enige om å utføre en felles mulighetsstudie av storskala hydrogenproduksjon i Norge, og transport og distribusjon til forbrukere i Tyskland (ref. modellen ovenfor). 

Gassco er blitt bedt om å lede den norske delen av denne felles mulighetsstudien, sammen med vår tyske samarbeidspart DENA. Hensikten med  studien er å verifisere om en hydrogenverdikjede fra Norge til Tyskland er gjennomførbar både teknisk og kommersielt.

Premisset for mulighetsstudien er at arbeidet utføres av industrien og for industrien, med basis i reelle prosjekter i alle deler av verdikjeden. Leveransene fra dette arbeidet vil danne et beslutningsunderlag for eventuell videre modning av hydrogenverdikjeden. 

Arbeidet i denne gjøres med utgangspunkt i en potensiell oppstart i 2030.

  • Joint Feasibility Study repport
  • H2T-project
  • CO2T project