30. jan 2023 1 minutt

Tysk-norsk energisamarbeid

I januar 2022 ble det innledet samtaler mellom Tyskland og Norge for å forsterke og videreutvikle landenes 40 år lange energisamarbeid.
20220809-Gassco_Kart-HYITE-FORKLARING-1900x800

Arbeidet har hovedfokus på energitransformasjonen og landene er enige om å utføre en felles mulighetsstudie av storskala hydrogenproduksjon i Norge, og transport og distribusjon til forbrukere i Tyskland (ref. modellen ovenfor). 

Gassco er blitt bedt om å lede den norske delen av denne felles mulighetsstudien, sammen med vår tyske samarbeidspart DENA. Hensikten med  studien er å verifisere om en hydrogenverdikjede fra Norge til Tyskland er gjennomførbar både teknisk og kommersielt.

Premisset for mulighetsstudien er at arbeidet utføres av industrien og for industrien, med basis i reelle prosjekter i alle deler av verdikjeden. Leveransene fra dette arbeidet vil danne et beslutningsunderlag for eventuell videre modning av hydrogenverdikjeden. 

Arbeidet i denne fasen planlegges ferdig til sommeren 2023, med potensiell oppstart i 2030.