1. feb 2007 1 minutt

Årsrapport 2006

Leveransene av norsk gass til Europa har nesten doblet seg siden opprettelsen av Gassco våren 2001.
arsrapport_2006_no

Norge framstår ved utgangen av 2006 som verdens tredje største gasseksportør. Som gassnasjon, dekker vi cirka 15 prosent av Europas gassbehov. Vår evne til å levere har stor betydning for forsyningssikkerheten i land som Storbritannia, Tyskland, Belgia og Frankrike.

Gasscos utøvelse av operatøransvaret har med andre ord betydning for energisituasjonen til millioner av mennesker. Ansvaret er stort og vi skal være ydmyk til oppgaven. Men det er ingen grunn til å la operatøransvaret og betydningen av forsyningssikkerhet frata oss nattesøvnen.