gassco_infomateriell_1900x800

Styret

Styret i Gassco består av åtte medlemmer, hvorav fem er valgt av generalforsamlingen og tre er representanter for de ansatte.

styre_JanSkogseth_gassco_006-web

Jan Skogseth

Styreleder (f. 1955)

Skogseth har en Master of Science grad fra South Dakota School of Mines & Technology, og har mer enn 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap til leverandørindustri, i Norge og internasjonalt. Han var konsernsjef i Aibel fra 2008 til 2017, og spilte en viktig rolle i etableringen av selskapet på flere kontinent. Skogseth har hatt flere styreverv og sitter i tillegg til Gassco nå i styrene i SR Bank ASA og Nammo AS. Skogseth har vært styremedlem siden 2018 og styreleder fra 2019.

styre_TorRasmusSkjaerpe_gassco_003-web

Tor Rasmus Skjærpe

Styremedlem (f. 1950)

Skjærpe er utdannet petroleumsingeniør fra NTNU. Han var i perioden 2014–2016 ansatt i konsulentselskapet Proactima hvor han leverte konsulenttjenester innenfor ledelse, risiko- og styringssystemer. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger både i Petoro og Norsk Hydro innenfor drift, teknologi, lisensstyring og strategi. Skjærpe har vært styremedlem siden 2016.

styre_AnneLeneMidseim_gassco_004-web

Anne-Lene Midseim

Styremedlem (f. 1968)

Midseim er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i Hydro siden 1998 og er i dag konserndirektør for compliance, IP og juridisk. Midseim har hatt ulike lederroller i Hydro i Norge og Brasil. Hun har blant annet jobbet som lokal rådgiver på Øst-Timor for det norske Olje for utviklingsprogrammet. Før hun begynte i Hydro jobbet Midseim som advokatfullmektig i advokatfirmaet Vogt & co og som saksbehandler i Olje- og energidepartementet. Midseim har vært styremedlem siden 2019.

styre_AsgeirTomasgard_gassco_007-web

Asgeir Tomasgard

Styremedlem (f. 1970)

Tomasgard er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er direktør for NTRANS – Norwegian Centre for Energy Transition Strategies og for NTNU Energy Transition Initiative. Tomasgard har vært gjesteforsker/gjesteprofessor ved en rekke internasjonale universitet og er medlem av flere nasjonale og internasjonale panel og fagråd. Han har vært styremedlem siden 2021.

styre_BritaHolstad_gassco_005-web

Brita Holstad

Styremedlem (f. 1966)

Holstad er utdannet MSc innen petroleumsgeologi ved Norges tekniske høgskole i Trondheim. Hun er Chief Operating Officer i Transitus Energy Ltd. Holstad har tidligere vært administrerende direktør for Capricorn Norge AS og regionaldirektør for Cairn Energy PLC med ansvar for Norge og Storbritannia, samt administrerende direktør i Hess Norge AS. Holstad har vært styremedlem siden 2020.

styre_ToralfBredahl_gassco_002-web

Toralf Bredahl

Styremedlem, ansattes representant (f. 1962)

Bredahl jobber i it-avdelingen i Gassco AS, og er leder for arbeidstakerorganisasjonen NITO i Gassco. Bredahl har vært styremedlem siden 2020.

styre_LisbetKallevik_gassco_001-web

Lisbet Kallevik

Styremedlem, ansattes representant (f. 1973)

Kallevik er rådgiver i avdelingen for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco, og leder for arbeidstakerorganisasjonen IndustriEnergi. Lisbet Kallevik har vært styremedlem siden 2020.

Vidar R. Nilsen

Ansattes representant (f. 1976)

Vidar er rådgiver i anleggsteknologi avdelingen og leder for arbeidstakerorganisasjonen TEKNA i Gassco. Vidar R. Nilsen har vært styremedlem siden 2022.