Mottaksterminaler

Gassco er operatør for flere mottaksterminaler for norsk gass i Europa.