hms_kvalitet_nyhamna_003-2000

HMS og kvalitet

Null skader på mennesker, miljø og materiell

Vår filosofi er at alle skader kan forebygges ved systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Les mer om vår målsetting innenfor de fire områdene:

 Vi vil ha et arbeidsmiljø som, basert på våre verdier, fremmer jobbengasjement og produktivitet – og som forebygger arbeidsrelaterte sykdommer og skader.

 Vi skal drive vår virksomhet i tråd med bærekraftprinsippene.

 Målet vårt er null ulykker og ingen skader på mennesker, miljø eller materielle verdier.

 Vårt styringssystem beskriver selskapets eierstyring og selskapsledelse og skal sikre bærekraftig drift og utvikling i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og fastlagte mål.

Gasscos styringssystem inkluderer blant annet rapportering, granskning og oppfølging av hendelser og avvik. Dette er viktig for å oppnå kontinuerlig forbedring innen HMS&K-området.