hms_kvalitet_nyhamna_003-2000

HMS og kvalitet

Null skader på mennesker, miljø og materiell

Vår filosofi er at alle skader kan forebygges ved systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Les mer om vår målsetting innenfor de fire områdene:

Vi ønsker oss et arbeidsmiljø som stimulerer kreativitet, effektivitet og arbeidsglede, og som forebygger arbeidsrelaterte skader og sykdommer.

Vi skal drive vår virksomhet uten å skade miljøet, og i tråd med prinsippene om bærekraftig utvikling.

Målet vårt er null ulykker, og ingen skader på personer, miljø eller materielle verdier.

Vår eierstyring og selskapsledelse skal fokusere på effektivitet i samsvar med kravene gitt i våre rammedokumenter, og på kontinuerlig forbedring.

Gasscos styringssystem inkluderer blant annet rapportering, granskning og oppfølging av hendelser og avvik. Dette er viktig for å oppnå kontinuerlig forbedring innen HMS&K-området.