transportavtaler_nyhamna_054-2000

Transportavtaler

Her finner du standard transportavtaler som regulerer rettigheter og plikter for transport- og prosesseringstjenester i de ulike systemene (rørledning/er og/eller prosessanlegg).

This Shipper Manual sets out detailed rules for communication between shippers and Operator, Operator and Field Operators and describes the communication lines between Operator and Terminals and Plants. The Shipper Manual is detailing out some of the provisions of the Operations Manual

Download Shipper Manual

This Booking Manual sets out details for;

  • Determination of Qualified Need based on the DSRN
  • Financial qualification of shipper
  • Booking processes
  • Process for release of capacity due to revised Qualified Need figures
  • Interruptible capacity concept
  • Special curtailment concepts as bottleneck curtailment and capping of nominations at Exit Points in Area D

Download Booking Manual