Sikkerhet_landanlegg_3828-2000

Sikkerhet og beredskap ved landanlegg

Vi passer på at alle nødvendige opplysninger alltid er oppdaterte og tilgjengelige for allmennheten. 

Prosessanleggene våre på Nyhamna i Aukra, Kårstø i Tysvær og Kollsnes i Øygarden håndterer ekstremt brannfarlige stoffer, og er derfor underlagt «Storulykkeforskriften», som egentlig heter «Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer.»

Nabobrosjyre

Vil du vite mer om landanleggenes sikkerhet kan du laste ned en av nabobrosjyrene våre: