Gassco-Karsto-Europipe

Interessenter

Gassco er eid av den norske stat ved Energidepartementet. Gjennom tett dialog med staten og andre sentrale interessenter, har vi et aktivt forhold til hvordan vi skal operere og bidra til å stoppe klimaendringene innen 2030.

Våre mest sentrale interessenter er den norske stat, eierne av gassinfrastrukturen, brukerne av gasstransportinfrastrukturen, ansatte, myndigheter og frivillige organisasjoner. 

Gassco eier ikke infrastrukturen eller naturgassen som eksporteres gjennom rørledningsnettverket vi opererer. For å oppnå FNs bærekraftmål innen 2030, må vi ha kontinuerlig og tett dialog med våre interessenter. Vårt mål er å operere rørledningsnettverket med lavest mulig klimapåvirkning, samt å fremme våre miljøvennlige tiltak til beslutningstakerne hos våre interessenter.