Berekraft-sikreenergiforsyning-Europeisk-by-GettyImages-1131102682-web

Sikre energiforsyningen

Gassco sørger for at millioner av europeere kan ta i bruk norsk gass som sin energikilde hver eneste dag. Vårt grunnlag som ledende gasstransportør i og til Europa ligger i våre verdier og i kompetansen til våre over 350 ansatte.

Med kontinuerlig fokus på effektivitet, sikkerhet og ansvarlig transport, leverer Gassco om lag 25% av all naturgass som brukes i EU.

Som operatør har Gassco det overordnede ansvaret for drift og utvikling av rørledningsnettverket på vegne av våre eiere.

Oppgaven med å sikre maksimal verdiskapning av gassressursene på norsk kontinentalsokkel utfører vi til enhver tid med profesjonalitet og høy integritet, og på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte.  

Våre verdier og kompetansen til over 350 medarbeiderne er grunnlaget for at Gassco kan utføre sikker og pålitelig gasstransport til Europa. Millioner av europeere er avhengig av at vi leverer hver eneste dag.