Sikkerhet_rorsystem-3052-2000

Sikkerhet og beredskap ved rørsystem

Gassco sikrer effektiv beredskap for å kunne møte alle tenkelige fare- og ulykkessituasjoner.

Vår beredskapsorganisasjon bygger på nært samarbeid med myndigheter og nødetater, Equinor og andre tjenesteleverandører.

Vi bygger og opprettholder beredskapsorganisasjonens kompetanse gjennom øvelser og kontinuerlig trening.

Equinor og Gassco har gitt ut en brosjyre for å informere befolkningen som bor og oppholder seg langs rørledningen i Nord-Rogaland om sikkerhet og beredskap.

Telefonvarsling

Beredskapsmeldinger til folk som bor nær rørledningene bidrar til økt trygghet. Det er lite sannsynlig at det skjer lekkasjer eller ulykker knyttet til transport av gass gjennom rør, men skulle dette likevel skje så har Equinor og Gassco tatt i bruk et telefonvarslingssystem. Dette gjør vi i samarbeid med politi og brannvesen, og systemet sikrer at vi kommer raskt i kontakt med befolkningen.