Placeholder-gassbrenner

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gir både forbrukere og andre rett til informasjon om selskapenes håndtering av disse i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem som helst kan be om informasjon om hvordan faktiske og potensielle konsekvenser for menneskerettigheter blir håndtert og ivaretatt. Som hovedregel må slike forespørsler besvares innen tre uker.

Mer informasjon: Redgjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til den norske åpenhetsloven