Berekraft-omsorgformennesker-gassco_zebrugge_dunkirk_030-web

Omsorg for mennesker

Sysselsetting, utvikling av teknologi og kompetanse og sponsing er noen av våre viktigste bidrag til samfunnet vi er en del av. For våre egne ansatte ivaretar vi sikkerheten gjennom én felles standard: One Gassco.

Overordnet har vi ett hovedoppdrag: Å sikre energiforsyningen.

Gassco har forankret ansvaret for at virksomheten drives på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte, i en egen retningslinje: «Gasscos retningslinjer for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Her finnes mer informasjon om hvordan vi arbeider for å sikre at grunnleggende mennerettigheter og anstendige arbeidsforhold respekteres, både i egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningspartnere som er direkte knyttet til virksomheten.

Vårt arbeid med sikkerhet følger én standard: One Gassco – vårt HMS-kulturprogram. Dette programmet favner alle Gassco-ansatte uavhengig av land og avdeling, og alle ansatte handler i samsvar med prinsippene i One Gassco hver eneste dag. 

Strukturert rapportering skal sikre at hendelser og erfaringer i Gassco deles, og at vi tar læring av det. Dette gjelder også transportsystemet, da knyttet til vedlikeholdsstyring, teknisk integritet og risikobasert ledelse. 

En del av noe større 

Mennesker er samfunnets viktigste ressurs. Vi tror på et positivt samspill mellom lokalsamfunn og bedrifter, et samspill som skaper en meningsfull hverdag for de rundt oss. Derfor støtter vi en rekke ulike lag, organisasjoner og arrangementer innen kultur og idrett, i tillegg til vårt samarbeid med utdanningsinstitusjoner for å øke interesse og kunnskap innen real- og teknologifag. 

Trivsel på jobb 

Alle fortjener et godt psykisk og fysisk arbeidsmiljø, og Gassco jobber målrettet for at alle våre ansatte skal ha det bra på jobb. Vårt velferdsutvalg organiserer sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter for våre ansatte, og Gassco legger til rette for fleksibel arbeidstid. Vi organiserer også SFO for ansattes barn i forbindelse med felles planleggingsdager.