elevsamarbeid-GettyImages-1051777582-2000

Student- og elevsamarbeid

Kunnskap, kreativitet og skaperglede er avgjørende for å finne de gode løsningene. Nettopp derfor har Gassco inngått elevsamarbeid med flere sentrale aktører.

Ungt entreprenørskap

Ungt entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdannning. Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet og næringslivet jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gassco er hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Energiskolene

Energiskolene er et samarbeid mellom energibedrift og videregående skole om energiundervisning. Gassco har et unikt samarbeid med Vardafjell videregående skole der Gasscos ansatte bidrar med undervisning og veiledning på en realistisk prosjektoppgave som bedriften har definert. Intensjonen er å øke interessen for energi og petroleum blant ungdom og for å gi elever i videregående skole kunnskap om lokale energibedrifter.