Getty Images

Ledige stillinger

Vi søker deg som ønsker å bidra i arbeidet med å sikre energiforsyningen til Europa.

Ønsker du en spennende rolle innen gasstransport?

Transportnett

Transportnett i Gassco er ansvarlig for drift og vedlikehold av gasstransportnettverket på norsk sokkel og søker nå rørledning-/strukturingeniør.

Stillingen inngår i avdelingen Transportnett og rapporterer til direktør for Transportnett. Her får du anledning til å bidra med faglig støtte til daglig drift, prosjekter og utvikling innen ditt ansvarsområde. Vi er opptatt av profesjonalitet i alle ledd, og har et utstrakt og nært samarbeid med de øvrige olje- og gasselskapene, leverandørindustrien, samt myndigheter i inn- og utland.

Senior rørledning-/strukturingeniør – søk stilling

Søknadsfrist: 9. februar 2024

Ingeniør – teknisk sikkerhet

Stillingen inngår i avdelingen driftsteknologi, som gir støtte til drift av anlegg og prosjekter innen fagområdene teknisk sikkerhet, teknisk integritet, elektro & instrument og LCI. Her får du mulighet til å jobbe med rådgivning, støtte og utvikling innen fagområdet teknisk sikkerhet og barrierestyring. Selskapet er opptatt av profesjonalitet i alle ledd, og har et utstrakt og nært samarbeid med de øvrige olje- og gasselskapene, leverandørindustrien, samt myndigheter i inn- og utland.

Ingeiør – teknisk sikkerhet – søk stilling

Søknadsfrist: 9. februar 2024