karsto_oversiktsbilde_1900x800

Kapasitetsbestilling og rapportering

Kjøp og salg av kapasitet i det norske gasstransportsystemet til Europa skjer via nettløsningen Gassco Booking System (GBS).

Kapasitetsbestilling

For å få tilgang til nettjenesten må selskapet du representerer være autorisert skiper.

På Gassco Booking System kan du som skiper:

  • Booke kapasitet i primærmarkedet (Within Day, Short Term, Medium Term and Long Term)
  • Ha oversikt over egne bookinger
  • Kjøpe og selge kapasitet i sekundærmarkedet
  • Sammenlikne egne nominasjoner og bookinger
  • Ha oversikt over kapasitetssituasjonen
  • Rebooke kapasitet når ekstra kapasitet er tilgjengelig
  • Alle bookinger som gjøres på Gassco booking følger standardiserte avtaler (Terms and conditions)

Distribusjon av rapporter

Gassco Reports (GREP) er en nettjeneste hvor autoriserte brukere kan laste ned rapporter. Disse rapportene omhandler blant annet transporterte volumer gjennom hele transportsystemet og prognoser for skipningsplanlegging. Eksempler på brukere er skipere og operatører.

Datadistribusjon via API

Gassco utvikler egne Application Programming Interfaces (APIer) som vil tilgjengeliggjøre skiperdata relatert til eksisterende Gassco Reports (GREP) for autoriserte brukere via maskin-til-maskin kommunikasjon. Autoriserte brukere betyr brukere av dagens GREP portal, som for eksempel skipere, eiere og myndigheter slik de er definert i gjeldende transportavtaler.

Kontakt [email protected] for spørsmål.