Berekraft-miljoogsamfunnsansvar-Gassco-Kollsnes-220115-4178-web

Miljø- og samfunnsansvar

De globale klimautfordringene er et felles ansvar. Vår bransje er en del av problemet, men er også en del av løsningen.

CSR

Som operatør for store prosessanlegg for gass, bruker vi best tilgjengelig teknologi og bestreber oss på å utnytte energien mest mulig effektivt. Samtidig tar vi del i det internasjonale kvotesystem for CO2. 

Corporate Social Responsibility (CSR) er en integrert del av Gasscos organisasjonskultur, strategi, operasjonelle aktiviteter og etiske adferd overfor omgivelsene. Selskapets etiske retningslinjer er i tråd med FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Gassco utøver sitt samfunnsansvar blant annet gjennom  støtte til lag og organisasjoner i regionen der selskapet har hovedkontor, og i andre lokalsamfunn der det er virksomhet som Gassco er operatør for. Kultur og idrett er selskapets utvalgte områder for samarbeid, og det legges særskilt vekt på å støtte aktiviteter og tiltak for barn og unge. 
 
I Gasscos anbudsprosess avklares det om leverandøren har etablert en egen policy og egne retningslinjer for CSR, og om det har vært hendelser hos leverandøren knyttet til korrupsjon, barnearbeid, brudd på menneskerettigheter og brudd på arbeidstakernes faglige rettigheter. Informasjon rundt dette innhentes fra leverandørene selv, gjennom søk på internett og fra Achilles. Eventuelle forhold som avdekkes, vil få konsekvenser for leverandørens deltakelse i anbudsprosesser.