GettyImages

Interessentskap operert av Gassco

Gassco er operatør for flere interessentskap med ulikt eierskap.

Gassled ble etablert 1. januar 2003 da de aller fleste transportsystemene som eksisterte på dette tidspunktet ble samlet i et nytt stort interessentskap. Gassled består av landanleggene på Kårstø og Kollsnes samt rørsystemer som knytter produserende felt i Nordsjøen og deler av Norskehavet til disse anleggene og/eller videre transport til Storbritannia og kontinentet.

Haltenpipe startet opp 1996. Haltenpipe knytter sammen Heidrun med Tjedbergodden hvor gassen brukes til produksjon av blant annet metanol.

Valemon rikgassrør (Valemon Rich Gas Pipeline) startet opp i 2015 og knyttet sammen Valemonfeltet og Heimdal plattformen hvor gassen ble prosessert. I 2023 ble Valemon rikgassrør stengt og gassen fra Valemonfeltet transporteres nå til Kollsnes i Gassled.

Utsirahøyden gassrørledning (Utsira High Gas Pipeline) startet opp i 2015. Utsirahøyden gassrørledning knytter sammen Edvard Grieg og Ivar Aasen feltene med SAGE transportsystemet på Britisk side av Nordsjøen. Også andre felt planlegger å knytte seg til dette systemet.

Nyhamna gassbehandlingsanlegg startet opp i 2007. Opprinnelig ble anlegget bygget for å behandle gass fra Ormen Lange feltet. I 2017 ble anlegget utvidet for å også kunne motta gass fra Norskehavet gjennom Polarled og ble 1. oktober 2017 skilt ut som et eget interessentskap.

Polarled ble startet opp i 2018. Polarled knytter sammen felt som Aasta Hansteen og andre framtidige felt i Norskehavet med Nyhamna.

Vestprosess ble startet opp i 1995. Vestprosess er et prosesseringsanlegg for gass som kommer fra Kollsnes og Sture.

Det er ingen ansatte i de ulike transportinteressentskapene, men disse driftes av Gassco ansatte og tekniske tjenesteytere. Eierstyringen skjer gjennom egne management-komiteer og ulike komitéer med spesifikke oppgaver.  

Gassled
Petoro AS (SDØE)*46,697 %
CapeOmega26,322 %
Hav Energy NCS Gas AS15,553 %
Silex Gas Norway AS6,428 %
Equinor Energy AS5,000 %
Haltenpipe
Petoro AS (SDØE)*57,813 %
Equinor Energy AS19,063 %
ConocoPhillips Skandinavia AS18,125 %
Vår Energi AS5,000 %
Valemon Rich gas Pipeline
Equinor Energy AS66,775 %
Petoro AS (SDØE)*30,000 %
PGNiG Ustream Norway AS3,225 %
Utsira High Gas Pipeline
ABP Norway AS47,703 %
Equinor Energy A/S24,884 %
Wintershall Dea Norge AS9,877 %
OMV (Norge) AS8,332 %
Sval Energy AS7,390 %
M Vest Energy AS1,814 %
Nyhamna
Equinor Energy AS30,056 %
Petoro AS (SDØE)*26,138 %
CapeOmega AS18,209 %
North Sea Infrastructure AS13,700 %
PGNiG Ustream Norway AS8,188 %
A/S Norske Shell2,027 %
ConocoPhillips Skandinavia AS1,681 %
Polarled
Equinor Energy AS37,076 %
CapeOmega AS28,271 %
Hav Energy NCS Gas AS13,255 %
Petoro AS (SDØE)*11,946 %
M Vest Energy AS5,000 %
ConocoPhillips Skandinavia AS4,452 %
Vestprosess DA
Petoro AS (SDØE)*41,000 %
Equinor Energy AS34,000 %
North Sea Infrastructure AS23,000 %
ConocoPhillips Skandinavia AS2,000 %