Skipere-hero-Gassco-4181-2000

Skipere

Her har vi samlet informasjon som er relevant for deg som skiper av gass i det norske gasstransportsystemet.

Kapasitetsstyring

I rollen som kapasitetsstyrere skal vi gi adgang til bruk av gasstransportsystemet på objektive og transparente betingelser. Vår oppgave er å styre og fordele kapasiteten som til enhver tid finnes i rørnettet og behandlingsanleggene.

Tildeling

Tildeling av kapasitet til skiperne skjer på en transparent, rettferdig og likeverdig måte, og i henhold til de vedtatte regler.

To ganger i året gjennomfører vi bookingrunder hvor skipere kan etterspørre ledig kapasitet i transportnettet på mellomlang og lang sikt. Forut for tildelingsrundene samler vi data som danner grunnlag for å avgjøre berettigelse for transportkapasitet.

Utover dette håndterer vi også daglige/ukentlige forespørsler fra skiperne for tilleggskapasitet når slik kapasitet er tilgjengelig.

Fakturering

Gassco fakturerer skiperne for den bestilte kapasitet i henhold til gjeldende tariffer.
Har du spørsmål vedrørende kapasitetsstyring eller Gassco Booking System, ta kontakt:

E-post: [email protected]
Telefon: + 47 52 81 25 00

For mer informasjon om tariffer, se lovdata.

Det pågår for tiden et arbeid med å overføre rapportering av data fra GREP til API (Application Programming Interface). Dette gjøres for å fornye og forbedre måten Gassco rapporterer data på, og gir blant annet brukere mulighet til å tilpasse tilgjengelige data i egne rapporteringsformat. Dagens brukere av GREP, dvs. skipere, eiere og myndigheter definert i gjeldende transportavtaler, kan vha. API sette opp maskin-til-maskin kommunikasjon. Oppdateringen fjerner også manuell innlogging og minsker belastningen ved administrering av tilganger til systemet.  

For mer informasjon rundt tilganger til GREP vennligst kontakt [email protected].