gassco_bygnes_mars_23_058

Jobb i Gassco

Gassco er et moderne, statlig selskap, som har operatøransvaret for all gasstransport fra norsk sokkel og til Europa.

Gjennom våre arbeidsoppgaver er vi tungt inne i prosjekter som er svært viktig for Norge som gassnasjon.


Vår målsetting er å være en pålitelig og fremtidsrettet organisasjon. Vårt mandat som operatøransvarlig forplikter. Vi vet at millioner av mennesker i Europa er avhengig av norsk gass. Det er vår jobb å få den frem til markedet. Dette krever høy kompetanse innen våre teknologiske kjerneområder, og vi har mange, svært spennende, samfunnskritiske arbeidsoppgaver.

Vi er kjent for å gi våre nyutdannede teknologer spennende og varierte utfordringer kombinert med tett og god oppfølging. Her vil du være med å påvirke norsk gassindustri fra dag én.

Som arbeidsgiver er vi opptatt av våre medarbeideres faglige og personlige utvikling. Vi kan i tillegg tilby konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger, bonusordning, ansattlån og et variert velferdstilbud.

Og sist, men ikke minst; vi har et flott arbeidsmiljø!