Om-gassco--gassco_kontroll_068-web

Om oss

Gassco er operatør og har ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel. Vi skal være en ledende gasstransportør i Europa.