Getty Images

IT-sikkerhet

Hos oss er det Gassco Computer Security Incident Response Team (CSIRT) som har ansvaret for å koordinere hendelser innen IT-sikkerhet.

Dersom du mener at noen av Gasscos IT-ressurser er utsatt for risiko kan du melde fra til oss på [email protected]. 

Dersom du har grunn til å tro at noen av våre IT-ressurser blir misbrukt eller utgjør en trussel mot din organisasjon, kan du rapportere dette til [email protected].

Gassco CSIRT Public Key