Ansatte

Ansatthistorier

Gassco er et kompetanseselskap hvor de ansatte løser komplekse og varierte utfordringer og får tett og god oppfølging. Motiverte ansatte og samfunnsviktige arbeidsoppgaver er viktige bærebjelker for vår utvikling som selskap.

Vår oppskrift for å lykkes

Gassco har en grunnleggende tro på at engasjement hos de ansatte skapes i et godt arbeidsmiljø, der kunnskap og samarbeid er nøkkelen til å levere pålitelige energiløsninger og bidra til sikker og effektiv verdiskaping.