Sikkerhetberedskap-Gassco-Karsto-aasgard-torkere-0571-web

Sikkerhet og beredskap

Gassco har et stort ansvar, og derfor stiller vi også strenge krav. Sikkerhet er vår aller viktigste oppgave i alle deler av virksomheten vår, og det gjelder for mennesker, miljø, materiell og informasjon.

HMS og kvalitet

Null skader på mennesker, miljø og materiell

Sikkerhet og beredskap ved landanlegg

Vi passer på at alle nødvendige opplysninger alltid er oppdaterte og tilgjengelige for allmennheten.

Sikkerhet og beredskap ved rørsystem

Gassco sikrer effektiv beredskap for å kunne møte alle tenkelige fare- og ulykkessituasjoner.