1. feb 2013 1 minutt

Årsrapport 2013

Nøktern optimisme
arsrapport_2013_no

Norsk gasseksport passerte 100 milliarder kubikkmeter i 2013 – som i rekordåret 2012. Optimisme på bransjens vegne bør likevel blandes med en solid porsjon nøkternhet.