1. feb 2020 1 minutt

Årsrapport 2019

Norsk gass i en endringstid
arsrapport_2019_no

Gassco sikrer energiforsyningen til Europa. Det gjør vi sammen med og på vegne av mange viktige aktører på norsk kontinentalsokkel. Sikker, pålitelig og effektiv drift er alltid våre prioriteter, og sikkerhet kommer alltid først.

Det er gledelig å registrere at de aller fleste HMS-indikatorene gikk i riktig retning i 2019. Ingen gasslekkasjer er et viktig eksempel på det. Vi oppnådde også igjen en god gassleveranse ut av norsk sokkel. Vi leverte omkring 107 milliarder standard kubikkmeter naturgass fra norsk kontinentalsokkel til Storbritannia og kontinentet. Dette er likevel noe mindre enn i 2018. En av årsakene til nedgangen er at vi gjennomførte et omfattende vedlikeholdsarbeid på transportnettet i løpet av året. Dette arbeidet sikrer integriteten og sikkerheten rundt våre gassleveranser for framtiden.