1. feb 2022 1 minutt

Årsrapport 2021

Norsk gasseksport har aldri vært viktigere
arsrapport_2021_no

En anstrengt energisituasjon har preget Europa i siste halvdel av 2021. I en tid med rekordhøye energipriser, et energisystem i endring og økende kraftbehov i Europa har norsk naturgass aldri spilt en viktigere rolle.

Gass er blant de største kildene til strømproduksjon i Europa, og leveransene av naturgass fra Norge dekker nå om lag en fjerdedel av Europas totale energiforbruk. Europeiske husholdninger og bedrifter har i 2021 hatt høye priser på gass, kull og strøm. Leveranse og lager av gass har vært blant flere akseleratorer til de høye strømprisene.