25. apr 2023 1 minutt

Brosjyre for Kollsnes prosessanlegg

Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i norsk del av Nordsjøen til kunder i Europa
091540 Kollsnes_NORSK_spreads

Gass fra Kollsnes utgjør rundt 40 prosent av totale norske gassleveranser. De enorme gassmengdene i Troll-feltet var starten på det hele.