Nyheter

Dornum, et av to landingspunkter for norsk gass i Tyskland.
Foto : ØYVIND SÆTRE (+47 91390036) / www.oyvindsatre.no
Nyheter
18. jan 2021 3 minutter

Rekordhøye leveranser til Tyskland i coronaåret

Gassco leverte i fjor 107,0 milliarder kubikkmeter gass til Europa, en marginal økning fra 2019. Nesten halvparten gikk til Tyskland, gjennom en rekordleveranse på 49,9 milliarder kubikkmeter.
Nyheter
23. nov 2020 2 minutter

Endringer i rapportering om gass

Gassco vil nå informere mer og bedre om kapasitet ved hendelser og bestillinger knyttet til norsk gasstransport.
Bilde: Kollsnes prosessanlegg i Øygarden kommune vest for Bergen
Nyheter
17. sep 2020 2 minutter

Kontrakt for oppgraderingsprosjekt på Kollsnes

På vegne av operatøren Gassco har Equinor tildelt Wood Group Norway AS en kontrakt for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) for MEG oppgraderingsprosjekt på Kollsnes.
Nyheter
20. mar 2020 1 minutt

Gassco gjør korona-tiltak

I forbindelse med utviklingen av Covid-19 har Gassco etablert en egen arbeidsgruppe i organisasjonen som arbeider etter planverk for omfattende smitteutbrudd.
Administrerende direktør i Gassco Frode Leversund overrekker et solid faktagrunnlag til Olje- og energiminster Sylvi Listhaug.
Nyheter
13. jan 2020 2 minutter

Grunnlag for økt gasstransport fra Barentshavet sør

Gasscos rapport om ny gasstransport i Barentshavet sør viser at økning av dagens kapasitet kan tilrettelegge for ytterligere verdiskaping av petroleumsressursene på norsk sokkel.
Bilde: Langeled mottaksanlegg i Easington på den engelske østkysten
Nyheter
10. jan 2020 2 minutter

Solide gassleveranser i 2019

Gassco transporterte 106,99 milliarder kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa i 2019. På tross av en liten nedgang fra 114,2 milliarder kubikkmeter i 2018, var 2019 et av...
Nyheter
2. des 2019 2 minutter

Konsekvensutredning for avvikling av Valemon rikgassrørledning

Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning datert 29. oktober 2019.
Nyheter
29. nov 2019 2 minutter

Konsekvensutredning for avvikling av Knarr gasseksportrørledning

Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning datert 4. juli 2019.
Nyheter
12. sep 2019 2 minutter

Naturgass blir den største energikilden

DNV GLs Energy Transition Outlook 2019 slår fast at naturgass vil bli stadig viktigere når energimiksens karboninnhold reduseres. Verden kommer til å trenge store mengder naturgass.
Jan_Skogseth
Nyheter
26. jun 2019 1 minutt

Jan Skogseth ny styreleder i Gassco

Jan Skogseth ble utnevnt til ny styreleder for Gassco under generalforsamling i Oslo i går, tirsdag 25. juni.