Nyheter

Bilde: Kollsnes prosessanlegg i Øygarden kommune vest for Bergen
Nyheter
17. sep 2020 2 minutter

Kontrakt for oppgraderingsprosjekt på Kollsnes

På vegne av operatøren Gassco har Equinor tildelt Wood Group Norway AS en kontrakt for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) for MEG oppgraderingsprosjekt på Kollsnes.
Nyheter
20. mar 2020 1 minutt

Gassco gjør korona-tiltak

I forbindelse med utviklingen av Covid-19 har Gassco etablert en egen arbeidsgruppe i organisasjonen som arbeider etter planverk for omfattende smitteutbrudd.
Administrerende direktør i Gassco Frode Leversund overrekker et solid faktagrunnlag til Olje- og energiminster Sylvi Listhaug.
Nyheter
13. jan 2020 2 minutter

Grunnlag for økt gasstransport fra Barentshavet sør

Gasscos rapport om ny gasstransport i Barentshavet sør viser at økning av dagens kapasitet kan tilrettelegge for ytterligere verdiskaping av petroleumsressursene på norsk sokkel.
Bilde: Langeled mottaksanlegg i Easington på den engelske østkysten
Nyheter
10. jan 2020 2 minutter

Solide gassleveranser i 2019

Gassco transporterte 106,99 milliarder kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa i 2019. På tross av en liten nedgang fra 114,2 milliarder kubikkmeter i 2018, var 2019 et av...
Nyheter
2. des 2019 2 minutter

Konsekvensutredning for avvikling av Valemon rikgassrørledning

Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning datert 29. oktober 2019.
Nyheter
29. nov 2019 2 minutter

Konsekvensutredning for avvikling av Knarr gasseksportrørledning

Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning datert 4. juli 2019.
Nyheter
12. sep 2019 2 minutter

Naturgass blir den største energikilden

DNV GLs Energy Transition Outlook 2019 slår fast at naturgass vil bli stadig viktigere når energimiksens karboninnhold reduseres. Verden kommer til å trenge store mengder naturgass.
Jan_Skogseth
Nyheter
26. jun 2019 1 minutt

Jan Skogseth ny styreleder i Gassco

Jan Skogseth ble utnevnt til ny styreleder for Gassco under generalforsamling i Oslo i går, tirsdag 25. juni.
Nyheter
16. mai 2019 1 minutt

Forslag til program for konsekvensutredning – Avvikling av Valemon rikgassrørledning

Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til petroleumslovens bestemmelser om avslutning av petroleumsvirksomhet og disponering av innretninger på norsk sokkel.
Gassco - mars 2010 Bygnes / Kårstø
Foto : Øyvind Sætre / +47 91390036 / www.oyvindsatre.no
Nyheter
10. jan 2019 2 minutter

Stabilt høy gasseksport til Europa

I 2018 transporterte Gassco 114,2 milliarder kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa. Det tilsvarer ni ganger norsk vannkraftproduksjon.