Strategi-verdier-gassco_track_fargekorr1_014-web

Gassco – on TRACK

Vårt verdigrunnlag er oppsummert i akronymet TRACK.

Transparent

Våre prosesser rundt tildeling av kapasitet skjer på en åpen, rettferdig og likeverdig måte, etter objektive og transparante betingelser. Vårt arbeid foregår i samarbeid med industrien, og vi er åpne om våre metoder, mål og vår strategi.

Respektfull

Vi drifter infrastrukturen for norsk gass på vegne av eierne og andre interessenter, med omtanke for naturen og samfunnet rundt oss. Vi respekterer de reglene vi opererer under, samfunnets behov og naturens begrensninger.

Ansvarlig

Transport av gass er en viktig oppgave ikke bare for eierne, men for Norge og hele Europa. Vi tar vårt ansvar alvorlig, med nullvisjon for ulykker og uønskede hendelser. 

Utfordrende (Challenging)

Vi gjør analyser og gir anbefalinger for utvikling av infrastrukturen rundt gass slik at vi stadig utvikler teknologi og muligheter. Vi har et ansvar for å utfordre bransjen innen våre kompetansefelt.

Kunnskapsrik

Vi tar ansvar for å innhente mer kunnskap og for å utvikle fagfeltet vårt nå og i fremtiden. Kunnskapen vår deler vi med våre interessenter, slik at vi sammen utvikler en industri som tjener folk på best mulig vis.