Kårstø

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland har en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat fra sentrale områder på norsk sokkel.

Hensikten med Kårstø prosessanlegg er å skille fra hverandre de hydrokarboner som kommer sammenblandet i rikgassrørledningene Statpipe og Åsgard Transport.

I tillegg mottar Kårstø prosessanlegg ustabilisert kondensat gjennom en rørledning fra Sleipner-området.

Gassblandingen som kommer inn til Kårstø skilles i følgende produkter: metan, etan, propan, isobutan, normalbutan, nafta (naturbensin) og stabilisert kondensat.

Tørrgassen – metan og noe etan – sendes videre i rørledningene Statpipe-tørrgass og Europipe II.

Kårstø kapasitet

etan: 112 tonn/time
propan: 358 tonn/time
i-butan: 76 tonn/time
n-butan: 145 tonn/time
nafta: 106 tonn/time
kondensat: 351 tonn/time

Den første gassen kom til anlegget 25. juli 1985 gjennom en rørledning fra Statfjord-feltet, Statpipe. Den første tørrgassen ble sendt fra Kårstø til Emden i Tyskland 15. oktober samme år.

Våtgassproduktene fraktes fra prosessanlegget med skip. Kårstø-anleggene er en av verdens største LPG-produsenter (Liquefied Petroleum Gas) og denne LPG-en blir eksportert til kunder over hele verden.

Propan lagres i to store fjellhaller (kaverner) med en samlet kapasitet på 250.000 m3. Normal butan, isobutan, nafta og stabilisert kondensat blir lagret i tanker.

Kårstø er i all hovedsak drevet av fyrgass. Fem av ni kompressorer er drevet av fyrgass, de resterende fire er elektrisk drevet.

Last ned brosjyre om prosessanlegget på Kårstø.

Milepæler

10.06.1981 Stortinget vedtok bygging av transportsystemet Statpipe og gassbehandlingsområdet på Kårstø
25.07.1985 Kårstø-anlegget satt i drift. Første gass til anlegget
01.05.1988 K-Lab driftsklar
01.10.1993 Sleipner kondensat anlegget satt i drift
01.09.2000 Etan-anlegget satt i drift
01.10.2000 Åsgard transport driftsklar
01.10.2000 Åsgard-anlegget satt i drift
01.10.2003 Mikkel-anlegget (NET 1) i drift
01.10.2005 Kristin-anlegget (KEP 2005) i dirft
Helse, miljø og sikkerhet

Fra hovedkontrollrommet styres hele prosessanlegget. Ved hjelp av avanserte datasystemer og trente operatører blir områdene og prosessene styrt og overvåket 24 timer i døgnet. Der inngår også grundig kontroll av alle utslipp, inkludert fakler.

Alle som jobber på anlegget, eller av en eller annen grunn skal inn på området, må også forholde seg til strenge sikkerhetsregler. Dette er også i samsvar med de krav norske myndigheter setter for denne type virksomhet.

Last ned nabobrosjyre, her

Gassco-Kårstø-041113-0445

Kårstøanlegget eies av Gassled, Gassco er operatør og Equinor er teknisk driftsansvarlig

 

Gassco
Bygnesveien 75, 4250 Kopervik
Pb. 93, 5501 Haugesund
Tlf: +47 52 81 25 00

Equinor
Nord-Rogaland Kårstø
Pb. 308, 5501 Haugesund
Tlf: +47 55 77 22 00

Kårstøområdet

Areal: 2080 mål
Anlegget: 1080 mål
Kaverner: propan, 240.000 m2
Tanker: normal-butan, 1 x 35.000 m3 og 2 x 20.000 m3
iso-butan, 1 x 35.000 m3 og 2 x 8.000 m3
nafta, 2 x 17.000 m3
etan, 1 x 25.000 m3
stabilisert kondensat, 2 x 60.000 m3