Gjøa gas pipe

Gjøa gassrør går fra Gjøa-feltet i Nordsjøen og kobler seg på transportsystemet FLAGS på britisk sokkel. Gassen går videre til mottaksanlegget St. Fergus i Skottland. Rørledningen er 131 km lang, har en diameter på 28 tommer og ble satt i drift i 2010.

Fra: Gjøa
Til: FLAGS
Lengde: 131 km
Diameter: 28”
Kapasitet 17.4 MSm3/d
Operatør: Gassco
Gassled: Område I