Statpipe

Statpipe er et rørledningssystem som består av i alt fire rørledninger. De frakter gass fra feltene Statfjord og Gullfaks, via prosessanlegget på Kårstø i Rogaland, videre til Draupner S-plattformen og gjennom rørledningen Norpipe til Emden i Tyskland. Et rør går også fra Heimdal-plattformen til Draupner S. Tilsammen utgjør Statpipe 892 km rørledninger. Rørene varierer i dimmensjon, fra 28 tommer til 36 tommer. Statpipe rørledningssystem ble satt i drift i faser i 1985-1986. Statpipe fra Statfjord til Kårstø og fra Kårstø til Draupner var de første rørledningene som krysset den dype Norskerenna. Den var ansett som en uoverstigelig hindring for rørledninger mellom sokkelen og fastlandet. Statpipe går også delvis over land på vei til og fra Kårstø, lagt i grøfter og tunneler under tre fjorder.

Fra: Kårstø / Draupner S / Heimdal
Til: Draupner S / Ekofisk Y / Draupner S
Lengde: 228 / 203 / 155 km
Diameter: 28” / 36” / 36”
Kapasitet 21.1 / 44.4 / 30.7 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D