8. sep 2017 3 minutter

40 år med høye og pålitelige gassleveranser

I dag er det 40 år siden starten på den norske gasseventyret. 8. september 1977 ble gassrørledningen Norpipe satt i drift, noe som var startskuddet for gass fra norsk kontinentalsokkel til europeiske forbrukere.
I 2016 ble en ny mottaksterminal for norsk gass åpnet i Emden. Til sammen 40% av norsk gasseksport går til Tyskland.

Jubileet ble behørig markert med Gasscos energiseminar i Emden i Tyskland i går kveld. Historisk tilbakeblikk, framtidsperspektiver på norsk sokkel, det grønne skiftet og forsyningssikkerhet var tema på seminaret. Tilstede var representanter fra norske og tyske myndigheter, industrien og akademia. 

-I 40 år har Norge spilt en viktig rolle i å sikre energi til Europa, og norsk gass vil også framover være en sentrale energikilde i den europeiske energimiksen. Det hele startet med gass fra Ekofiskfeltet, men forsyningene har økt betydelig i tråd med nye funn og Europas økende etterspørsel etter pålitelig energi. Det har vært en rivende utvikling fra 1977 og Norpipes 440 kilometer til dagens fleksible og effektive rørsystem på hele 8829 kilometer. Norsk gass dekker i dag om lag 25 prosent av EUs gassetterspørsel, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Tudor Constantinescu fra EU-kommisjonen og Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Bilder fra Gassco Energy Summit.

Gassco er operatør for den norske gassinfrastrukturen på 8800 kilometer, inkludert prosessanlegg i Norge og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. 

8. september 1977 ble gassrørledningen Norpipe satt i drift. Den 440 kilometer lange gassrørledningen Norpipe går fra Ekofisk-feltet til Gasscos mottaksterminal for norsk gass i Emden i Tyskland. Røret har en diameter på 36 tommer. I 1985 ble Norpipe-systemet koblet til Statpipe.

Til sammen 40% av norsk gasseksport går til Tyskland. Disse fordeles over rørledningene Europipe 1, Europipe 2 og Norpipe. Med rundt 45 milliarder standard kubikkmeter gass per år er leveransene stabile og høye. 

24. mai 2016 ble en ny mottaksterminal for norsk gass åpnet offisielt i Emden. Den nye mottaksterminalen erstatter Norsea Gas Terminal (NGT), som ble satt i drift i 1977 i forbindelse med utviklingen av Ekofisk-feltet. Emden-terminalen mottar en betydelig andel av norske gassforsyninger til Tyskland via Norpipe-rørledningen. 

I 2016 ble det satt ny norsk eksportrekord til Europa. Innen Gasscos operatørskap ble det transportert 108,5 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3) fra norsk sokkel til Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

Totalt er det produsert 2270 milliarder standard kubikkmeter gass på norsk sokkel siden september 1977.

(08.09.2017)