1. feb 2015 2 minutter

Årsrapport 2014

Hold fast i det langsiktige
arsrapport_2014_no

2014 var et godt år for Gassco, hvis vi drar en sirkel rundt egen virksomhet og legger oppnådde resultater til grunn. Selv om usikkerhet og økende pessimisme preger bransjen vår, er det ingen grunn til å slukke lyset. Hold heller fast i den langsiktige utviklingsbanen for norsk sokkel.

Som operatør for gasstransportsystemet har vi levert i 2014. Vi har ikke hatt noen alvorlige personskader, og bare én kritisk hendelse, mot fire året før. Regulariteten er også høy. Et anlegg som Kårstø kan vise til en produksjonstilgjengelighet på 97,46 prosent, godt over måltallet for året. Samlet oppnådde vi en tilgjengelighet for leveranser av gass i transportsystemet på 99,92 prosent for 2014. Det skal bli krevende å gjøre det særlig mye bedre. De gode resultatene kommer selvsagt ikke uten solid innsats og viktige bidrag fra mange, både i egne rekker og hos våre samarbeidspartnere.