1. feb 2021 2 minutter

Årsrapport 2020

Det spesielle året
arsrapport_2020_no

Verden trenger stadig mer energi. Gassco skal sørge for at millioner av mennesker i Europa får tilgang til energi samtidig som klimautslippene våre reduseres. I et år uten dreiebok leverte vi energi, bærekraft, kunnskap, tillit og innovasjon hver eneste dag.

Lite visste vi at «koronaen» skulle bli kåret av Språkrådet til årets nyord i 2020. Lite visste vi om pandemiens omfang og hvordan den kom til å påvirke oss alle på ulike vis. Samfunnet er endret, land har blitt stengt ned, og hele verden er berørt. Norge har så langt kommet godt ut av pandemien takket være en velferdskasse som er solid nok til å ivareta alle. Velferdskassen er et resultat av kloke beslutninger tatt opp igjennom tidene for å ivareta verdiskaping av petroleumsressurser fra norsk kontinentalsokkel gjennom Norges suverene modell for forvaltningen av disse.