19. jun 2015 1 minutt

Driftsoperatør for gassrør fra Sverdrup

Gassco blir operatør for rørledningen som skal føre gass fra Johan Sverdrup-feltet når rørledningen settes i drift.

Stortinget vedtok torsdag 18. juni plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Vedtaket innebærer at Gassco blir operatør og ansvarlig for teknisk drift av den 156 km lange rørledningen  mellom Sverdrup-feltets stigerørsplattform og  Statpipe rikgass-rørledning. Det 18 tommer store gassrøret  vil bli koblet på Statpipe i havet vest av Karmøy for videre transport  av gassen fra Sverdrup-feltet inn til prosessanlegget på Kårstø.

Det nye gassrøret vil ha en større kapasitet enn feltets eget behov. Dette gir muligheter for ytterligere framtidig gasseksport fra dette området. Den nye forbindelsen til Johan Sverdrup-feltet og Utsira-høyden i Nordsjøen har derfor stor strategisk betydning for anleggene på Kårstø.

Planlagt produksjonsstart for Johan Sverdrup-feltet er desember 2019 og forventet produksjonsperiode er 50 år.

(19.06.2015)