3. apr 2018 2 minutter

Forbedret informasjon om gassflytene

For å gi mer koordinert informasjon vil Gassco fra 4. april informere mer om planlagt vedlikehold, uplanlagte hendelser og gassflyten inn og ut av gasstransportsystemet.

- Gassco ønsker å forbedre informasjonen vi gir om gasstransportsystemet. Blant annet senkes terskelen for å informere om reduksjoner i gasstransporten knyttet til planlagt vedlikehold. Videre framskyndes den initielle varslingen av hendelser slik at allmennheten får informasjonen samtidig som gasselgere, sier Kristin Kinn Kaste, direktør for systemdrift i Gassco.

Terskelen for å melde fra om planlagte hendelser på flow.gassco.no reduseres fra 20 til 5 millioner standard kubikkmeter gass pr. døgn. Denne grensen gjelder også for varsling av uplanlagte hendelser. 

I tillegg til å gi informasjon om gassflyten ut av systemet vil vi nå også gi informasjon om gassflyten inn, slik at en kan få se systembalansen i gasstransportsystemet. Systembalansen kan imidlertid variere, uten at dette vil påvirke den daglige leveransen til kundene. Dette kan eksempelvis skyldes planlagte variasjoner i rater gjennom døgnet fra felt og på leveransepunkt. 

- Vi har hatt en god prosess med brukerne av gasstransportsystemet for å finne løsninger som gir større åpenhet, og mer koordinert informasjon om gasstransportsystemet, sier Kaste.

Se introduksjon til endringene samt de nye retningslinjene.

http://flow.gassco.no/

(03.04.2018)