10. jun 2014 1 minutt

Framtidig gassinfrastruktur i Barentshavet

Gasscos rapport om framtidig ny gassinfrastruktur fra Barentshavet påpeker at ressursene i Barentshavet kan spille en nøkkelrolle i opprettholde norsk gassproduksjon utover 2020-tallet.

Planlagt letevirksomhet frem til 2017 forventes å doble ressursgrunnlaget fra Barentshavet. Studien viser at det kan være store verdier i å utvikle gassressursene i Barentshavet fra et samfunnsøkonomisk ståsted.

Det vil imidlertid være krevende å få utvikling av gassinfrastruktur fra regionen ut av startgropen. Ingen lisens vil trolig kunne løfte den nødvendige gassinfrastrukturen alene -  verken ny LNG kapasitet eller en rørløsning.

Dersom ny gassinfrastruktur skal være operativ fra 2022 må mulighetsstudier igangsettes allerede i 2015. Det kommende året vil det være viktig å oppdatere analysene basert på funn og se på organisering av ny gassinfrastruktur fra Barentshavet for å underbygge aktørenes beslutninger.

Gassco’s Barents Sea Gas Infrastructure (BSGI) report.

(10.06.2014)