20. des 2016 3 minutter

Full gass for fangst, skipstransport og lagring av CO₂

Olje- og energidepartementet har gitt Gassco i oppgave å bistå Gassnova med videreføringen av arbeidet med et fullskala anlegg for fangst, transport og lagring av CO₂.

Gassco har ansvar for å gjennomføre videre studier av skipstransport av CO2 mellom fangstlokasjoner på østlandet til lagerlokasjon på vestlandet.  

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å bevilge 360 millioner kroner til satsing på fullskalaprosjektet som innbefatter fangst, transport og lagring av CO2.

Gassco leverte sammen med Gassnova en mulighetsstudie som blant annet omhandlet CO2-transport på skip i juli i år. Fangstlokasjonene var Norcem i Brevik, Yara på Herøya og Klemetsrud EGE i Oslo.

- Gassco-studien viste at skipstransport av CO2 er gjennomførbart, og vi er fornøyde med at departementet har valgt Gassco til å videreføre arbeidet inn i konsept – og forprosjekteringsfase. Gassco vil arbeide videre med teknisk underlag og kostnadsestimater, og deretter gå ut i markedet og innhente konkrete tilbud fra aktører innenfor skipstransport av CO2.

- Disse tilbudene vil bli del av underlaget for statens investeringsbeslutning og realisering av prosjektet, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco. 

Regjeringen planlegger investeringsbeslutning for CO2-verdikjeden i 2019 og at prosjektet vil kunne være klart for drift i 2022. Planleggings- og investeringskostnadene totalt vil avhenge av hvor mye COsom skal fanges, hvor den skal fanges og hvor mange transportskip som behøves. 

Både rør og skip er mulige transportløsninger, men grunnet begrenset volum og lang transportavstand  i denne verdikjeden vil skipstransport være mer kostnadseffektivt og gi større fleksibilitet.

- Å gi staten og industrien et solid beslutningsunderlag vil være avgjørende for å lykkes med CO2-transport og fullskala CO2-håndtering i Norge. En vellykket realisering av dette prosjektet vil kunne være utgangspunktet for håndtering av langt større CO2-volumer og dermed være et viktig bidrag for å oppnå klimamålene i Paris-avtalen, avslutter Leversund.

(20.12.2016)