14. mai 2021 2 minutter

Gassco feirer 20 år

14. mai er det 20 år siden Gassco ble grunnlagt av Olje- og energidepartementet.
Bilde: Administrerende direktør, Frode Leversund

Mandatet var å være et selvstendig selskap med ansvar for gasstransporten på den norske kontinentalsokkelen, og være uavhengig og nøytral i forhold til alle brukere.

Gasscos historie forteller om 20 fantastiske år med fokus på HMS, forsyningssikkerhet og pålitelighet i gassleveransene til Europa.

Leveransesikkerhet i høysetet

"Milepælene har vært mange, med stadige utvidelser av systemet og vekst i leveransene. Siden vi tok over som operatør i 2002 har vi levert hele 1968 milliarder standard kubikkmeter naturgass til kontinentet gjennom det unike og integrerte transportnettverket, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

«Jeg er stolt over at vi har levert gass på en sikker måte med høy regularitet og riktig kvalitet i alle disse årene. Gjennom et godt samarbeid med både gasselgere, eiere og myndigheter har vi bidratt til en enorm verdiskaping av naturressursene våre, noe som kommer hele landet til gode», sier Leversund.

Unik verdikjede-kompetanse

«Jubileer som dette er en mulighet til å se framover, ingen kan hvile på tidligere bragder. Nå er et nytt energilandskap på trappene, og vi er rede til å håndtere både de utfordringene og mulighetene som dette innebærer. Visjonen vår er å sikre energiforsyningen ved bærekraftig utvikling og aktiviteter. Vi er godt posisjonert til å opprettholde og videreutvikle konkurransekraften, og Gassco besitter en unik og helhetlig verdikjedekompetanse som vil være avgjørende framover. Jeg er ikke i tvil om at de neste 20 årene kommer til å minst like spennende og innholdsrike som de 20 foregående», avslutter Leversund.

(14.05.2021)