8. jan 2016 2 minutter

Gasslekkasje på Kårstø

(Oppdatert kl 06:45) Situasjonen på Kårstøanlegget er nå avklart. Som følge av dette vil også redningstjenesten og beredskapsorganisasjonen demobilisere. Det arbeides nå med normalisering slik at full produksjon kan gjenopptas.

Klokken 22:30 torsdag kveld ble det meldt om en gasslekkasje på Kårstø. Statoil og Gassco sin beredskapsorganisasjon er mobilisert, videre er den offentlige redningstjenesten og myndighetene varslet og mobilisert. Det er også sendt ut nabovarsel i henhold til plan.

Alt personell er gjort rede for og brakt i sikkerhet.

Gasslekkasjen skjedde i ett området hvor gassen fra Statpipe rørledning ankommer Kårstø. Denne delen av anlegget er nå avstengt og trykket er på vei ned. Det jobbes med ytterligere trykkavlasting, og det vil kunne være synlige flammer  (kontrollert avbrenning av gass) fra de tre prosessfaklene på anlegget mens dette pågår. Som følge av dette er noe av produksjonen oppstrøms Kårstø redusert.

Beredskapsorganisasjonen vil være i løpende kontakt med den offentlige redningstjenesten og andre relevante myndigheter.

Årsakene til hendelsen er foreløpig ikke avklart.

(08.01.2016)