10. jun 2017 2 minutter

God etterspørsel etter norsk gass

Aldri før har det vært levert mer gass til Europa. I 2016 ble det innen Gasscos operatørskap transportert 108,56 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3) fra norsk sokkel til Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

Til sammenligning var eksporten i 2015 108,44 milliarder standard kubikkmeter gass.

- Eksportrekorden viser at Europa etterspør norsk gass som aldri før. Det er også gledelig at vi evner å sette ny rekord i et år med omfattende vedlikeholdsarbeid, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

- For Gassco som operatør, er det en målsetting å drive det integrerte transportsystemet for norsk gass med høyest mulig regularitet slik at kundene i Europa har trygge og pålitelige gassleveranser. I 2016 er det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet for transportsystemet på 99,71 mot 99,38 prosent i 2015.

Økning også for våtgass

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes (via Vestprosess) for 2016 har økt til totalt 10 millioner tonn. Til sammenligning ble det i 2015 levert 9,6 millioner tonn våtgass og kondensat.

 (10.01.2017)