13. jan 2020 2 minutter

Grunnlag for økt gasstransport fra Barentshavet sør

Gasscos rapport om ny gasstransport i Barentshavet sør viser at økning av dagens kapasitet kan tilrettelegge for ytterligere verdiskaping av petroleumsressursene på norsk sokkel.
Administrerende direktør i Gassco Frode Leversund overrekker et solid faktagrunnlag til Olje- og energiminster Sylvi Listhaug.

Gass fra dagens felt og funn kan danne grunnlag for høyere verdiskaping hvis en lykkes med å etablere økt gasstransport- og behandlingskapasitet i Barentshavet sør. En rekke alternativer er vurdert, deriblant økt kapasitet på Melkøya LNG-anlegg og ny eksportkapasitet med LNG-skip eller rør.  

- Det kan være store verdier i å utvikle gassressursene fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Utvikling av ny gassinfrastruktur i Barentshavet krever samhandling på tvers av utvinningstillatelser og det er derfor viktig å videreføre det utstrakte samarbeidet mellom aktørene i Barentshavet. Analysene i rapporten gir et grundig og oppdatert faktagrunnlag for videre arbeid i regionen, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

I motsetning til tidligere studier viser analysene at flere gasstransportalternativer også kan være lønnsomme basert på kun påviste ressurser, og dersom en også inkluderer uoppdagede ressurser, vil også større løsninger bli lønnsomme. En viktig bidragsyter til lønnsomhet er at gasstransportløsninger for naturgass som kommer som følge av oljeproduksjon, tilrettelegger for optimal reservoarutvikling på feltene og bidrar til hurtig og høy samfunnsøkonomisk avkastning.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med et stort antall industrielle aktører samt Oljedirektoratet (OD). 

- Økt transportkapasitet er viktig for å realisere verdien av den gassen som allerede er funnet. Ny infrastruktur kan også bidra til en sterkere giv for å lete mer i Barentshavet sør, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet.

- Rapporten vil bli brukt som grunnlag for å modne frem prosjekter for økt gasstransportkapasitet fra Barentshavet og vi vil sammen med de kommersielle aktørene nå ta dette arbeidet videre, avslutter Frode Leversund. 

Les rapporten her.

(13.01.2020)