21. apr 2023 1 minutt

Hovedbrosjyre Gassco

Et velfungerende og stadig mer omfattende transportsystem har vært avgjørende for Norges posisjon som en verdens største eksportører av naturgass
hovedbrosjyre2021-Norsk

Vi i Gassco er ansvarlig for sikker og effektiv drift av transportsystemet. Vi er også arkitekten som sørger for helhetlig videreutvikling av denne infrastrukturen.