22. jan 2015 2 minutter

Høyres energi- og miljøfraksjon på besøk

Høyres stortingsrepresentanter og medlemmer av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Tina Bru og Odd Henriksen, besøkte i dag Gassco på Karmøy. På agendaen var framtidsutsikter, ressurstilgang og europeisk gassetterspørsel.
Fra venstre: Odd Henriksen, Tina Bru, Brian Bjordal og Thor-Otto Lohne.

- For å sikre ressurstilgang for norsk gassinfrastruktur er det nødvendig  å tenke langsiktig, sier Brian Bjordal, administrerende direktør i Gassco. Med de investeringene som er gjort på norsk sokkel, har vi et godt utgangspunkt for å bidra til å dekke fremtidig europeisk gassetterspørsel. For å styrke konkurransekraften til norsk gass ytterligere, er det imidlertid avgjørende at vi evner å løfte blikket og tenke helhetlig, både med tanke på ressurstilgang og videreutvikling av gassinfrastrukturen, sier Bjordal.

- Vi vet at gass er en viktig del av løsningen på verdens klimautfordringer. Hvis vi erstatter kullbruken i Europa med norsk gass, vil det kutte utslippene betydelig. Nå har regjeringen akkurat lyst ut 23. konsesjonsrunde, som gir næringen tilgang på nye areal for første gang på 20 år. Jeg håper selskapene finner nye ressurser i disse områdene, slik at vi kan fortsette å forsyne Europa med norsk gass mange år frem i tid. Besøket i dag var svært interessant og hyggelig. Det var spennende å høre om det nye arbeidet Gassco skal i gang med på CCS, og at selskapet er så fremoverlent i diskusjonen om ny infrastruktur i Barentshavet, sier Tina Bru.

(22.01.2015)