2. des 2015 1 minutt

Kårstø-kontrakt tildelt Mjørud AS

På vegne av operatøren Gassco har Statoil tildelt teknologiselskapet Mjørud AS en kontrakt for oppgradering av dampkjeler på Kårstø.
Kårstø prosessanlegg.

Kontrakten omfatter prosjektering, fabrikasjon og installasjon av utstyr knyttet til kjelene som bruker avgassen fra gassturbinene som driver kompressorene i Åsgardanlegget. 

Arbeidet starter umiddelbart og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2018. 

- Kontinuerlig vedlikehold er helt avgjørende for å sikre pålitelige gassleveranser til Europa. Ved å oppgradere disse kompressor- og dampkjelesystemene styrkes den tekniske integriteten og prosessanleggets levetid forlenges, sier Alvin Hansen, direktør for prosessanlegg i Gassco.

Anlegget på Kårstø eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er teknisk driftsansvarlig.

(02.12.2015)