3. okt 2016 2 minutter

Koordinerer alt vedlikehold på norsk sokkel

Et omfattende vedlikeholdsprogram på norsk sokkel er nylig avsluttet. God planlegging og tett oppfølging fra Gassco legger grunnlaget for både økt verdiskaping og pålitelige gassleveranser.
- Aldri før har norsk sokkel gjennomført et så stort vedlikeholdprogram som i 2016. Gassco begynte med det første utkastet til dette programmet allerede i 2012, sier direktør for systemdrift i Gassco, Kristin Kinn Kaste.

- Årets vedlikehold har bestått av flere krevende aktiviteter. Revisjonsstansen på Kårstø var omfattende, og medførte både bruk av alternative eksportruter og koordinert stans i gassleveranser fra en rekke felt, sier Kristin Kinn Kaste, direktør for systemdrift i Gassco.

- Vedlikehold på Sleipner må også nevnes, under dette vedlikeholdet måtte all Ormen Lange-gass sendes direkte til Easington i Storbritannia. Slike operasjoner krever omfattende koordinering og god informasjonsflyt for å optimalisere gjenværende produksjon på sokkelen samt minimere konsekvensene av vedlikeholdet, sier Kaste.

Vedlikeholdsperioden går fra 1. april til 30. september hvert år. I tett samarbeid med feltoperatører, anlegg, brukere av transportsystemet og nedstrømsaktører legges grunnlaget for en effektiv og optimalisert vedlikeholdsplan. 

Gassco har hovedansvar for vedlikeholdsprogrammet og er navet i dette arbeidet.

- Det har vært mange endringer underveis, men fruktene av dette arbeidet kan vi nå se. Jeg vil spesielt trekke fram det gode samarbeidet med alle involverte aktører, understreker Kaste. 

- Gjennom et langsiktig, effektivt og helhetlig vedlikeholdsprogram legger vi grunnlaget for verdiskaping for Norge og sikrer trygge gassleveranser til Europa, avslutter Kaste.

(03.10.2016)