18. apr 2023 1 minutt

Lederlønnsrapport 2022

Lederlønns policyen er utarbeidet i ht Lov om allmennaksjeselskaper § 6-16 a.
lederlonnsrapport_2022_no

Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper. Denne bestemmelsen omfatter i utgangspunktet ikke Gassco, men det ble besluttet på generalforsamlingen i 2021 at Gassco likevel skal følge kravene i Allmennaksjeloven.

Det ble også besluttet å følge Allmennaksjelovens § 6-16 b. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, med tilhørende forskrift.

Det vises også til «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» fastsatt av departementet med virkning fra 30.4.2021. Disse erstatter retningslinjene fra 13.2.2015.

Omtalte retningslinjer er besluttet av styret i Gassco 05.04.2022 og godkjent på Gasscos generalforsamling 13.06.2022.