1. okt 2014 2 minutter

Mer informasjon om uplanlagte hendelser

I samspill med brukerne av gasstransportsystemet er det besluttet å informere om flere uplanlagte hendelser på flow.gassco.no.

Fra nå av vil alle reduksjoner knyttet til uplanlagte hendelser som overskrider 5 millioner standard kubikkmeter gass bli publisert på flow.gassco.no.

- Gassco ønsker å forenkle og forbedre informasjonen vi gir om gasstransportsystemet. Vi har hatt en prosess med brukerne av gasstransportsystemet for å finne de gode løsningene som vil kunne gi mer og bedre informasjon til allmennheten. Det er bakgrunnen for at vi nå senker terskelen for å informere om reduksjoner i gasstransporten knyttet til uplanlagte hendelser, sier Morten Carlsen, avdelingsleder Gassco kontrollrom.

Fram til nå har grensen for å informere om uplanlagte hendelser på felt eller prosessanlegg vært reduksjoner på minimum 20 millioner standard kubikkmeter gass. Grensen for å informere om reduksjoner knyttet til uplanlagte hendelser for mottaksterminaler og exit-punkt har fram til nå vært 10 millioner standard kubikkmeter gass.  

Se retningslinjer for mer informasjon.
http://flow.gassco.no/